Dây nguồn nối dài bọc lưới 24Pin- 8 pin -6Pin - 4Pin lõi 16AWG cho VGA và CPU

<< Quay lại trang chi tiết sản phẩm

Dây nguồn nối dài bọc lưới 24Pin- 8 pin -6Pin - 4Pin lõi 16AWG cho VGA và CPU